Strona Główna - Szkolenia

Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach przygotowała ofertę szkoleniową dla Jednostek Samorządu Terytorialnego adresowaną do radnych, starostów  powiatowych, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się sprawami oświaty.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach w wymiarze 10 godzin wykładowych.

Szkolenie przeprowadzą doświadczeni pracownicy samorządowi oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty.
Całkowity koszt szkolenia - 360 zł.

W cenie szkolenia – dwa 5 godzinne bloki szkoleniowe; obiad; materiały szkoleniowe; zaświadczenie o odbyciu kursu.

Prosimy o zgłaszanie uczestników
telefonicznie po numer: (87) 565 81 31, 32, 28
lub na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
podając imię i nazwisko uczestnika ze wskazaniem jednostki, którą reprezentuje.
 

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia  z zasadami techniki prawodawczej przy tworzeniu aktów prawa miejscowego oraz przystępne omówienie podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, z ich rolą, sposobem wykonywania nałożonych na nie zadań publicznych itp. W trakcie szkolenia podawane są praktyczne przykłady dotyczące działalności gmin i ich urzędów, powiatów i starostw powiatowych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Omówiony zostanie także schemat działania podmiotów administracji publicznej
z wyraźnym podziałem na organy administracji rządowej i samorządowej. Uczestnicy szkolenia nabędą niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą na profesjonalne wykonywanie swoich zadań.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady techniki prawodawczej przy tworzeniu aktów prawa miejscowego. Podstawowe akty prawne: ustawa o samorządzie gminnym i inne ustawy samorządowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa - Karta Nauczyciela, ustawa o pomocy społecznej, ustawa  o postępowaniu w sprawach nieletnich, rozporządzenie w sprawie “zasad techniki prawodawczej”, rozporządzenia regulujące organizację procesu edukacyjnego i bezpieczeństwa w szkole i inne - analiza i interpretacja powyższych aktów prawnych. 

2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie spraw:    

  • administracyjnych, w tym stosowanie KPA,
  • przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji kancelaryjnej, kadrowej, archiwalnej,
  • organizacyjnych: przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły  i placówki,
  • obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników  i uczniów,
  • finansowych, w tym planowanie i wykonanie budżetu, dyscyplina finansów publicznych oraz kary za jej naruszenie, sprawozdawczość budżetowa.

3. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli. 

4. Przygotowywanie dokumentacji związanej z procedurą konkursową na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. 

5. Współdziałanie JST z organami administracji rządowej, w tym między innymi w zakresie przygotowywania wniosków i prowadzenia spraw dotyczących nagród i odznaczeń.

 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link