Strona Główna - Akademickie Koła zainteresowań

Akademicki Klub Turystyczno - Sportowy, którego celem jest popularyzacja turystyki na Suwalszczyźnie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek i kontakt z przyrodą.

W ramach działalności klubu organizowane są rajdy i imprezy turystyczno – krajoznawcze, maratony, marsze służące poznaniu historii, kultury oraz walorów przyrodniczych Suwalszczyzny i okolic, jak również państw sąsiednich oraz propagowanie zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu.

Członkowie Koła mają okazję zapoznać się z pracą przewodników oraz pilotów wycieczek.

 

Koło Wolontariatu, którego celem jest kształtowanie i rozwijanie w młodych ludziach wrażliwości na potrzeby innych, niesienie bezinteresownej pomocy i zdobywanie doświadczeń wynikających z pracy z ludźmi.

Koło propaguje idee wolontariatu wśród studentów i społeczności miasta, przygotowuje wolontariuszy do świadczenia usług, angażuje młodych ludzi w akcje i programy o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Członkowie koła organizują i uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych, jak Dzień Profilaktyki Nowotworowej, Dzień Dawców Szpiku Kostnego, Dzień Dziecka, Mikołajki itp.

Działalność w kole daje satysfakcję z niesienia pomocy potrzebującym, szansę zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia; pokazuje jak można pożytecznie spędzić wolny czas.

 

Międzywydziałowa Sekcja Wędkarska "Złota Rybka" – której celem jest zaszczepienie i propagowanie pasji obcowania z przyrodą przez cały rok.

Członkowie sekcji biorą udział w zawodach organizowanych przez PZW i wspólnych wyjazdach na ryby.

 

Międzywydziałowe Studenckie Koło Fotograficzne, którego celem jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy i zainteresowań w dziedzinie fotografii.

Dodatkowo popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła oraz realizacja projektów i warsztatów stanowiących praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy poprzez organizowanie spotkań, ekspozycji i wystaw tematycznych.

 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link