Strona Główna - Kursy

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Realizacja:
Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II, Wydział Pedagogiki.
Cele:
Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę o człowieku i jego funkcjonowaniu w ujęciu psychologii, pedagogiki, socjologii i medycyny. Wyposażenie w umiejętności wspierania i pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludzi niepełnosprawnych.

Program studiów:

Lp.
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
1.
Wybrane zagadnienia rozwoju człowieka
10 godz.
2.
Człowiek i środowiska wybrane, zagadnienia socjologiczne
15 godz.
3.
Rodzina środowiskiem życia i rozwoju
20 godz.
4.
Wybrane problemy niepełnosprawności
20 godz.
5.
Polityka społeczna wobec niepełnosprawnych i problem rehabilitacji
5 godz.
6.
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
10 godz.
7.
Podstawy zabiegów pielęgnacyjnych - warsztaty
30 godz.
8.
Kultura, czas wolny w rehabilitacji niepełnosprawnych
20 godz.
Razem
130 godz.

 

Kwalifikacje absolwenta:
Po zakończeniu kursu słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające nabyte kwalifikacje do pracy z ludźmi potrzebującymi pomocy.

Adresaci:
Kurs przeznaczony jest dla absolwentów szkół średnich, zasadniczych zawodowych.

Dokumenty:

  • odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej, zawodowej lub podstawowej;
  • kwestionariusz osobowy.

Organizacja:
Zajęcia odbywać się będą w formie ćwiczeń i wykładów w terminach uzgodnionych ze słuchaczami.

Całkowity koszt wynosi 1300 zł.

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe:
 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link