Strona Główna - Doskonalące Studia Podyplomowe

ASYSTENT OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Realizacja:
Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II, Wydział Pedagogiki.

Cele:
Przygotowanie do pełnienia funkcji asystenta osobistego osoby starszej lub niepełnosprawnej.
 • uzyskanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, prowadzenia rehabilitacji podopiecznego;
 • wspieranie i wzmacnianie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej;
 • współtworzenie programów rehabilitacji i prowadzenie ich a także dokonywanie kompleksowej oceny postępów w rehabilitacji.
Podstawą takich umiejętności będzie uzyskana na studiach, gruntowna i wszechstronna wiedza o niepełnosprawności i starości w wymiarze, medycznym, psychologicznym, społecznym i pedagogicznym oraz problemach opieki,  wspomagania i rehabilitacji tych podopiecznych.

Program studiów:

Lp.
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
1. Elementy gerontologii
20 godz.
2. Niepełnosprawność i starość w ujęciu metodycznym, psychologicznym i społecznym
20 godz.
3. Pedagogika specjalna
10 godz.
4. Problemy tożsamości kulturowej i społecznej niepełnosprawnych i ludzi starych
10 godz.
5. Diagnostyka potrzeb niepełnosprawnych i ludzi starych
30 godz.
6. Prawne podstawy pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia
10 godz.
7. Niepełnosprawny na rynku pracy
6 godz.
8. Podstawy pielęgnowania człowieka
10 godz.
9. Pierwsza pomoc
4 godz.
10. Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących
20 godz.
11. Rehabilitacja osób głuchych i niedosłyszących
20 godz.
12. Rehabilitacja osób starszych
20 godz.
13. Umiejętności wspomagające działalność asystenta osoby niepełnosprawnej
20 godz.
14. Trening umiejętności komunikacyjnych
10 godz.
15. Promocja zdrowia i profilaktyka
10 godz.
16. Terapia przez twórczość - warsztaty
20 godz.
17. Seminarium dyplomowe
40 godz.
18. Asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji - praktyka 60 godz.
Razem
256 godz. + 60 godz. praktyki

 

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent będzie przygotowany do:
 • doradzania w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, usług kulturalnych, rekreacji, kontaktów społecznych;
 • diagnozowania warunków życia niepełnosprawnych i usuwania barier;
 • planowania, realizacji i oceniania indywidualnych planów rehabilitacji;
 • włączania podopiecznych w programy instytucji świadczących usługi rehabilitacyjne, kulturalne;
 • pobudzania podopiecznych do aktywności.
Miejsca pracy  Asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej:
 • środowisko domowe osoby niepełnosprawnej, starszej. Zawód szczególnie poszukiwany w krajach Unii Europejskiej;
 • placówki opiekuńcze;
 • domy pomocy społecznej;
 • fundacje, stowarzyszenia zajmujące się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • pracownie terapii zajęciowej.
Adresaci:
Osoby posiadające wykształcenie wyższe, licencjackie oraz studenci ostatniego roku studiów w zakresie pedagogiki, psychologii  lub socjologii.

Organizacja studiów:
Studia trwają 2 semestry. Zakończone są obrona pracy dyplomowej. Zajęcia organizowane są w trakcie dwudniowych zjazdów (sobota, niedziela).

Odpłatność za jeden semestr wynosi 1500 zł (całkowity koszt 3000 zł.)
Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe:
 
Więcej artykułów…

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link