Strona Główna - Terminiy egzaminów

STUDIA NIESTACJONARNE - sesja letnia 2010/2011

SEMESTR DRUGI

PRZEDMIOT EGZAMINATOR TERMIN”0” TERMIN PODSTAWOWY TERMIN POPRAWKOWY
Konstytucyjny system organów państwa dr A. Cieszyński 21 maja 2011
Prawo cywilne
z umowami
w administracji
dr E. Bieniek -Koronkiewicz 18 czerwca 2011

Prawo karne
i prawo wykroczeń
dr J. Bojarski 4 czerwca 2011
godz. 13.00
18 czerwca 2011
Nauka
o administracji
dr P. Mazuruk
21 maja 2011
Psychologia zarządzania prof. dr hab.
J. F.  Terelak
należy złożyć pracę pisemną do 5 czerwca 2011

SEMESTR CZWARTY

PRZEDMIOT EGZAMINATOR TERMIN”0” TERMIN PODSTAWOWY TERMIN POPRAWKOWY
Postępowanie egzekucyjne
w administracji
dr M. Żmuda 19 czerwca 2011
Prawo pracy
i prawo urzędnicze
prof dr hab.
I. Jędrasik
-Jankowska
4 czerwca 2011 18 czerwca 2011
Finanse publiczne
i prawo finansowe
dr W. Jadacki 22 maja 2011
godz. 12.30
18 czerwca 2011
Prawo karne-skarbowe dr J. Bojarski 18 czerwca 2011
Prawo celne
dr K. Lasiński-Sulecki 21 maja 2011 godz. 18.40
Postępowanie administracyjne prof. dr hab.
B. Rakoczy
17 czerwca 2011

SEMESTR SZÓSTY

PRZEDMIOT EGZAMINATOR TERMIN”0” TERMIN PODSTAWOWY TERMIN POPRAWKOWY
Prawo prywatne, Litwy, Rosji i Białorusi dr P. Mazuruk
7 maja 2011
Sądownictwo i orzecznictwo sądów administracyjnych dr P. Mazuruk 21 maja 2011
Gospodarka nieruchomościami prof. dr hab.
B. Rakoczy
28 maja 2011
Prawo i postępowanie podatkowe dr W. Jadacki 6 marca 2011 7 maja 2011
Prawo papierów wartościowych dr E. Bieniek
-Koronkiewicz
20 maja 2011
godz. 18.00
 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link