Strona Główna - Ogłoszenie - Wydział Administracji

UWAGA STUDENCI ADMINISTRACJI

Egzamin poprawkowy Z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
- CZĘŚĆ OGÓLNA I MATERIALNA
odbędzie się 8 czerwca 2013 o godz. 8.30.

 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link