Strona Główna - Ogłoszenie - Wydział Pedagogiki

Informujemy studentów Wydziału Pedagogiki, że Pan dr A. Cichocki będzie miał zajęcia dnia 24 maja 2013r. (piątek) od godz. 11.00 do godz. 15.00 w Olecku (Wszechnica Mazurska).

Studenci, którzy mają  braki w zaliczeniach powinni zgłosić się do dr Cichockiego w Olecku.

 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link