Strona Główna - Wydział Administracji - Seminaria dyplomowe

Lista nauczycieli akademickich Wydziału Administracji WSSM, prowadzących seminaria dyplomowe

1. dr Adam Cieszyński

- Konstytucyjny system organów państwa

- Ustroje państw Unii Europejskiej

2.

prof. dr hab. Tadeus

Wasilewski

- Prawo międzynarodowe

- Prawo Unii Europejskiej

3.

dr Elżbieta Bieniek-

Koronkiewicz

- Prawo handlowe

- Prawo gospodarcze

4.

dr Janusz Bojarski

- Prawo karne

5. dr Janusz Bonarski

- Prawo finansowe

- Prawo podatkowe

- po jednej grupie – maksymalnie 15 osób

Uprzejmie  proszę  studentów  obecnego II  roku Administracji Niestacjonarnej o dokonanie zapisu na seminarium dyplomowe do wybranego przez siebie promotora w terminie do 10 czerwca 2012r. na listy wyłożone w Dziekanacie Wydziału Administracji. Listy będą dostępne od godz.12.50 dnia  27 maja 2012r.

W przypadku niedotrzymania tego terminu Dziekan dokona zapisu w trybie administracyjnym.

 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link