Strona Główna - Zeszyty naukowe
Spis treści
Zeszyty naukowe
Nr 21-22/2010
Nr 20/2009
Nr 19/2008
Nr 18/2008
Nr 17/2008
Nr 16/2007
Nr 15/2007
Nr 14/2006
Nr 13/2006
Nr 12/2005
Nr 11/2005
Nr 10/2004
Nr 9/2004
Nr 8/2003
Nr 7/2003
Nr 6/2002
Nr 5/2002
Nr 4/2001
Nr 3/2001
Nr 2/2000
Nr 1/1999

Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska  im. Papieża Jana Pawła II rozpoczęła wydawanie  Zeszytów Naukowych
w 1999 r. z zamiarem   publikowania  ich raz na pół roku.

Do chwili obecnej wydano 19 Zeszytów Naukowych. Pierwszym Przewodniczącym Rady Naukowej Wydawnictwa WSSM i jednocześnie Redaktorem Naczelnym Zeszytów Naukowych był prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki, a od 2 numeru  Zeszytu wydanego w 2000 r. Redaktorem Naczelnym  do chwili obecnej jest  prof. dr hab. Jan F. Terelak. W skład rady redakcyjnej wchodzą  profesorowie z różnych uczelni wyższych  i instytutów naukowych.

W ramach czasopisma wprowadzono podział na prace oryginalne, prace poglądowe, metody, recenzje i sprawozdania. Czasopismo ma charakter otwarty  i gości na swoich łamach  nie tylko pracowników naukowo-dydaktycznych  WSSM, ale także autorów z innych wyższych uczelni państwowych i niepaństwowych stanowiąc forum naukowe wymiany poglądów. Nie oznacza to jednak, że pomijane są, zwłaszcza  w artykułach empirycznych  wyniki z badań nad problemami nurtującymi społeczności lokalne, pamiętając o służebnym charakterze nauki wobec społeczeństwa, także w wymiarze małych ojczyzn.

Zapraszamy  do publikowania w Zeszytach Naukowych WSSM

Do pobrania:
Regulamin zamieszczania prac w Zeszytach Naukowych WSSM
Regulamin zamieszczania prac w Zeszytach Naukowych WSSM 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link