Strona Główna
pzu_dok


Szanowni studenci, mamy do zaoferowania Wam, atrakcyjne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, ale warto wydać parę złotych, aby w razie jakiegoś niemiłego zdarzenia otrzymać odszkodowanie. Ubezpieczyć może się każdy student Wyższej Szkoły Suwalsko- Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach.

Ubezpieczenie obejmie  od dnia 1 października 2010 do dnia 30 września 2011r. Za jedyne 25 zł będziecie ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków na kwotę 10 000 zł.
Osoba kontaktowa w WSSM - Joanna Krzesicka pok. 23 tel. 087 565-81-30, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Zgłoszenia do ubezpieczenia należy składać do 31 sierpnia 2010.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia są NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego;


Rodzaje świadczeń podstawowych

% sumy ubezpieczenia

Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową

100%

Trwałe uszkodzenia ciała (rodzaj trwałego uszkodzenia ciała wymieniony w Tabeli nr 3 ogólnych warunków ubezpieczenia)

do 100%

Trwały  uszczerbek na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała

% do 100 %

Złamania kości lub zwichnięć stawu ( gdy było leczone operacyjnie ubezpieczonemu przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia)

od 0,5% ( za złamanie zęba stałego) do 11% (za każdy krąg w kręgosłupie)

Jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszkodzenia ciała, złamań kości, zwichnięć stawów, oparzeń i odmrożeń, wstrząśnienie mózgu:

 1. Gdy wymagana była hospitalizacja np. nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem , piorunem
 2. Gdy uraz wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej

od 1,5% do 5%

Oparzenia lub odmrożenia (w zależności od rodzaju i rozległości)

do 20%

Wstrząśnienie mózgu lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu (w zależności od długości pobytu w szpitalu)

do 3%

Pogryzienia (ukąszenia) przez psa, inne zwierzęta lub owady – w wyniku czego pobyt w szpitalu będzie trwał powyżej jednego dnia.

10%

NOWOŚĆ – świadczenia typu ASSISTANCE na terytorium RP

zgodnie z określonymi limitami

W powyższym wariancie wypłata świadczenia następuje za sam fakt doznania najczęściej występujących urazów tj. przede wszystkim złamań kości, zwichnięć stawów, oparzeń i odmrożeń oraz wstrząśnienia mózgu i pogryzienia przez psa ( bez ustalania przez lekarza orzekającego stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu). Komisja lekarska decyduje o wysokości świadczenia tylko w przypadku: zawału serca, krwotoku śródczaszkowego lub poważnego uszkodzeniu ciała.
W roku akademickim 2010/2011 PZU SA zapewnia Wam bez dodatkowej opłaty USŁUGI ASSISTANCE, które są świadczone na terytorium RP w związku z zaistnieniem nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.

Świadczenia typu Assistance na terytorium RP
Oferta obejmuje:

 • Szybki kontakt z Centrum Alarmowym organizującym usługę – czynne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 • Najwyższy poziom świadczonych usług – klient podejmując kontakt z Centrum Alarmowym otrzymuje wskazówki dotyczące realizacji usługi,
 • Szeroka dostępność placówek świadczące usługi  assistance w miejscu zamieszkania jak również na terenie całego kraju,
 • Koszty świadczonych usług pokrywane są bez angażowania środków własnych Ubezpieczonego

Rodzaje świadczonych usług:

 1. Pomoc medyczna zapewnia
  Wizytę u lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego, wizytę ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej, wizytę pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego, transport medyczny.
 2. Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna zapewnia:
  organizację procesu rehabilitacji, dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego, dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza, domową opiekę pielęgniarską po hospitalizacji.
 3. Pomoc psychologa.
 4. Lekcje prywatne dla uczniów.
 5. Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja ze specjalistą.
 6. Usługi informacyjne dla nauczycieli- w przypadku planowania, organizacji lub w trakcie wycieczki szkolnej – np. adresy ośrodków sportowo- rekreacyjnych, adresy hoteli, schronisk, biur podróży, przewoźników turystycznych.

Aby skorzystać z usług Assistance należy skontaktować się telefonicznie z Centrum Alarmowym PZU
pod numerem telefonu (22) 505-15-15 lub 0801-102-102

Poprawiony (wtorek, 06 lipca 2010 09:45)

 

Numery kont Uczelni:    Bank Zachodni WBK [23 1090 2776 0000 0006 8601 3858];     BGŻ S.A. [61 2030 0045 1110 0000 0209 2170]

nsp1_link